Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

 Od pondělí 17. května se učíme všichni znovu ve škole.

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2019/2020

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům naší školy a jejich zákonným zástupcům a pedagogům poradenské služby školní metodičky prevence, výchovných poradkyň a školní psycholožky.

Naše činnost se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. S osobními údaji nakládáme dle zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů. 

Zaměřujeme se zejména na:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj všech žáků - primárně ve školním prostředí,
 • budování pozitivního klimatu školy a školní třídy,
 • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a žáků, kteří ve vzdělávání selhávají z jakýchkoli důvodů,
 • prevenci a řešení široké problematiky obtíží v průběhu školní docházky (učení, výchovné problémy, vrstevnické vztahy v kolektivu školní třídy, vztahy učitel-žák, volba povolání ad.)
 • prevenci různých forem rizikového chování žáků (záškoláctví, neprospěch, agresivita, šikana, zneužívání návykových látek, kriminalita, …),
 • metodickou podporu pedagogů a asistentů pedagoga.

Spolupracujeme s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. Mimo školu se školskými poradenskými zařízeními a dalšími preventivními a podpůrnými organizacemi.

 

Potřebujete s něčím pomoci? Obraťte se na nás.

Školní metodička prevence a výchovná poradkyně pro kariérové poradenství

Mgr. Jitka Hokešová

 

 • Koordinuje a tvoří preventivní program školy, řídí jeho realizaci.
 • Vede aktivity primární prevence pro školní třídy (adaptační pobyty 6. ročníků, Peer program, Kočičí zahrada, Normální je nekouřit ad.).
 • Spolupracuje s externími organizacemi v oblasti primární prevence (o.s. Semiramis, PPPK Kašparovi, MP Education, ad.)
 • Spolupracuje s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků s projevy rizikového chování.
 • Poskytuje poradenské služby v otázkách volby střední školy a volby povolání.
 • Metodicky vede pedagogy v oblasti prevence rizikového chování a kariérové volby žáků. Řídí další vzdělávání pedagogů v těchto oblastech.
 • Vede školní parlament.

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Jaroslava Strejčková

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Ing. Šárka Soukupová

 • Konzultační hodiny: Po 14.30 – 15.30
 • E-mail: sarka.soukupova@zsgenklapalka.cz
 • Místnost: přízemí, chodba za šatnami směrem k tělocvičně, dveře č. 10

 

 • Vyhledávají žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Koordinují plán pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření prvního stupně.
 • Spolupracují se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáků.
 • Shromažďují doporučení školských poradenských zařízení pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Připravují podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Nabízejí konzultace pro veřejnost v uvedených konzultačních hodinách.
 • Metodicky vedou pedagogy v přípravě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů žáků a práci s mimořádně nadanými žáky.

 

Školní psycholožka

Mgr. & Mgr. Lenka Coufalová

Konzultační hodiny:

 • Po 8.30 – 15/ Út 8.30 – 13/ St 8.30 – 13/ Čt 8.30 – 17
 • E-mail: lenka.coufalova@zsgenklapalka.cz
 • Místnost: přízemí, chodba za šatnami směrem k tělocvičně, dveře č. 11

 

 • Nabízí poradenské služby žákům, jejich rodičům i pedagogům naší školy.
 • Individuálně pracuje se žáky, kteří se sami přijdou poradit/svěřit s osobními problémy (např. s učením, se vztahy mezi vrstevníky i v rodině).
 • Poskytuje krizovou intervenci žákům, pokud se dostanou do situací, které neumí vlastními silami zvládnout.
 • Zajišťuje fungování školní schránky důvěry.
 • Pracuje se třídními kolektivy (podílí se na realizaci preventivních i intervenčních programů pro třídy, diagnostikuje vztahy v kolektivu, pomáhá vytvářet pozitivní klima školní třídy).
 • Rodičům nabízí konzultace, podporu v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.
 • Poskytuje konzultace a podporu pedagogům (a asistentům pedagoga) při práci s třídními kolektivy i jednotlivci vyžadujícími individuální přístup - dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, dětmi mimořádně nadanými, dětmi s výchovnými problémy a rizikovým chováním ad.
 • Podílí se na vedení školního parlamentu.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními i dalšími preventivními a podpůrnými organizacemi mimo školu.
Datum vložení: 20. 9. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 4. 2020 10:55
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty