Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

zápisy online

 Vysvědčení se rozdává v pátek 30. června. :)

ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

ZŠ Generála Klapálka

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům naší školy a jejich zákonným zástupcům a pedagogům poradenské služby školního metodika prevence, výchovné poradkyně, kariérní poradkyně a školní psycholožky.

 

Zaměřujeme se zejména na:

· vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj všech žáků - primárně ve školním prostředí,

· budování pozitivního klimatu školy a školní třídy,

· podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a žáků, kteří ve vzdělávání selhávají z jakýchkoli důvodů,

· prevenci a řešení široké problematiky obtíží v průběhu školní docházky (učení, výchovné problémy, vrstevnické vztahy v kolektivu školní třídy, vztahy učitel-žák, volba povolání ad.)

· prevenci různých forem rizikového chování žáků (záškoláctví, neprospěch, agresivita, šikana, zneužívání návykových látek, kriminalita, ad.)

· metodickou podporu pedagogů a asistentů pedagoga.

 

Spolupracujeme s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. Mimo školu se školskými poradenskými zařízeními a dalšími preventivními a podpůrnými organizacemi.

 

Potřebujete s něčím pomoci? Obraťte se na nás.

 

Nabízíme poradenské služby žákům, jejich rodičům a pedagogům/asistentům vždy v uvedených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě.

Kontakt

Školní poradenské pracoviště

Základní škola Kralupy nad Vltavou
Gen. Klapálka 1029, okres Mělník
Tel.: +420 315 727 447

Provozní doba:
Pondělí - Pátek: 8:00 - 15:00

Mgr. Jitka Hokešová

Mgr. Jitka Hokešová, výchovná poradkyně pro kariérové poradenství

 

Konzultační hodiny: dle dohody E-mail: jitka.hokesova@zsgenklapalka.cz

Místnost: 1. patro, kabinet Čj/D, dveře č. 48

 

S jakými tématy se můžete obrátit:

· Volba střední školy a přijímací zkoušky

· Volba povolání

· Školní parlament

· Výchovně – vzdělávací problematika

Ing. Šárka Berounská Soukupová

Ing. Šárka Berounská Soukupová, výchovná poradkyně

 

Konzultační hodiny: Po 15.00 – 15.45 pro 1. st., Út 15.00 – 15.45 pro 2. st. E-mail: sarka.soukupova@zsgenklapalka.cz

Místnost: přízemí, chodba za šatnami, dveře č. 10

 

S jakými tématy se můžete obrátit:

· Komunikace školy a šk. poradenského zařízení (PPP, SPC)

· Inkluze

· Plán pedagogické podpory žáků na 1. i 2. stupni ZŠ

· Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – podpůrná opatření, pomůcky

· Žáci mimořádně nadaní – podpůrná opatření, pomůcky

· Individuální vzdělávací plán

· Doporučení školského poradenského zařízení

· Metodické vedení pedagogů a asistentů v oblasti inkluze

· Výchovně – vzdělávací problematika

Mgr. & Mgr. Lenka Coufalová

Mgr. & Mgr. Lenka Coufalová, školní psycholožka

 

Konzultační hodiny:

Po 8.30 – 15/ Út 8.30 – 13/ St 8.30 – 13/ Čt 8.30 – 17 E-mail: lenka.coufalova@zsgenklapalka.cz

Tel: 731 005 795

Místnost: přízemí, chodba za šatnami směrem k tělocvičně, dveře č. 11

 

S jakými tématy se můžete obrátit:

· Vztahy ve školním kolektivu

· Sociometrie třídních kolektivů

· Vztahy učitel/asistent – žák, učitel/asistent – rodič

· Metodické vedení asistentů pedagoga

· Klima školní třídy

· Třídnické hodiny

· Preventivní a intervenční programy pro třídy

· Osobní problematika, vrstevnické a rodinné vztahy

· Výchovně – vzdělávací problematika

· Učení

· Duševní zdraví a duševní hygiena

· Krizové životní situace

· Schránka důvěry

· Školní parlament

Mgr. David Hunča

Mgr. David Hunča, školní metodik prevence

 

Konzultační hodiny: dle dohody E-mail: david.hunca@zsgenklapalka.cz

Místnost: 3. patro, kabinet Ze, dveře č. 85

 

S jakými tématy se můžete obrátit:

· Prevence rizikového chování

· Šikana

· Klima školní třídy

· Preventivní program školy

· Preventivní programy pro třídy

· Adaptační pobyty pro 6. ročníky

· Peer program

· Metodické vedení pedagogů v oblasti prevence

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

  • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty