Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

 Od pondělí 17. května se učíme všichni znovu ve škole.

Co vám můžeme nabídnout - služby školního poradenského pracoviště

Vážení rodiče,
na škole pracuje školní poradenské pracoviště, které může v průběhu školní docházky vašemu dítěti poskytovat poradenské služby školního metodika prevence a výchovných poradců. Jejich činnost se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb. O poradenských službách.

Školní metodik prevence:

 • Koordinace a tvorba minimálního preventivního programu školy a jeho prezentace veřejnosti a realizace ve škole.Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování a jejich vzdělávání v této oblasti. Zajišťování a předávání odborných informací pedagogům školy.
 • Individuální a skupinová práce se žáky.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonných zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

 

Výchovný poradce pro kariérové poradenství:

 • Kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků a předávání odborných informací těmto pracovníkům.

Výchovný poradce: 

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
 • Vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP pro žáky s potřebou podpůrného opaření v 1. stupni.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s přípravou a vyhodnocováním IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Datum vložení: 31. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2020 10:18
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty