Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

zápisy online

 Zápisy do 1. tříd se konají 17. a 18. dubna od 14 do 17 hodin.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Vážení rodiče,

 

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku v naši škole. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

 

 

                                                                                  Michaela Gleichová, ředitelka školy

 

1. Několik informací o škole

 

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle školního vzdělávacího programu Škola bez bariér VII.

 

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole existuje školní počítačová pracovna, která umožňuje žákům více se seznamovat s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: jazykové pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy, adaptační pobyt, zahraniční poznávací krátkodobé pobyty apod.

 

Školu navštěvuje k březnu 2021 713 žáků, kteří chodí do 31 tříd. 

  

Školní družina má 7 oddělení, které navštěvuje 198 účastníků.

 

Školní klub má kapacitu 10 účastníků.

  

Škola vyučuje anglický, německý a ruský jazyk.

  

Ve škole pracuje 50 učitelů, 7 vychovatelek školní družiny a 15 asistentů pedagoga.

 

2. Výuka v 1. třídě

 

Učební plán 1.třídy

Český jazyk                            9 hodin

Matematika                            4 hodiny

Prvouka                                  2 hodiny

Hudební výchova                   1 hodina

Výtvarná výchova                  1 hodina

Praktické činnosti                   1 hodina

Tělesná výchova                     2 hodiny

 

Vyučování v 1. třídě začíná v 8.00 a končí v 11.40 hodin.

 

 

3. Je vaše dítě připraveno na školu?

 

Společenské předpoklady

 

-           je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický  postoj, když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním

-           umí se rozdělit s ostatními, není sobecké

-           je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly

-           je spokojené, když si hraje se skupinou přátel

-           umí si zajistit své osobní potřeby, jako  například umytí a osušení rukou

-           když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit

-           pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá

-           umí   se  přiměřeně  rychle  obléknout,  použít  WC   se  všemi hygienickými  požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku

 

Fyzické předpoklady

 

-           umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami

-           má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí  navlékat  korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti

-           umí chytit a hodit velký míč

-           umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině

-           umí poskočit

-           umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze

-           není přehnaně nesoustředěné nebo apatické

-           je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

 

Psychické předpoklady

 

-           umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti

-           má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu

-           rozezná barvy a zná jejich názvy

-           zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště

-           pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky

-           správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule

-           umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky

-           projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují

-           zapojí se do her, které doma  hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí                                                                                              

 

Spolupráce  rodiny  a  školy

 

-           jednotná výchova rodiny a školy

-           každodenní rozhovor o školní práci

-           důsledná kontrola pomůcek

-           dohled při psaní domácích úkolů

-           pravidelné návštěvy třídních schůzek

-           při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a  školním psychologem.

 

Datum vložení: 7. 3. 2020 21:34
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2021 10:47

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

  • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty