Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

 Pro bezpečí vašich dětí dodržujeme všechna platná hygienická nařízení.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Vážení rodiče,

 

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku v naši škole. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

 

 

                                                                                  Michaela Gleichová, ředitelka školy

 

1. Několik informací o škole

 

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle školního vzdělávacího programu Škola bez bariér VII.

 

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole existuje školní počítačová pracovna, která umožňuje žákům více se seznamovat s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: jazykové pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy, adaptační pobyt, zahraniční poznávací krátkodobé pobyty apod.

 

Školu navštěvuje k březnu 2021 713 žáků, kteří chodí do 31 tříd. 

  

Školní družina má 7 oddělení, které navštěvuje 198 účastníků.

 

Školní klub má kapacitu 10 účastníků.

  

Škola vyučuje anglický, německý a ruský jazyk.

  

Ve škole pracuje 50 učitelů, 7 vychovatelek školní družiny a 15 asistentů pedagoga.

 

2. Výuka v 1. třídě

 

Učební plán 1.třídy

Český jazyk                            9 hodin

Matematika                            4 hodiny

Prvouka                                  2 hodiny

Hudební výchova                   1 hodina

Výtvarná výchova                  1 hodina

Praktické činnosti                   1 hodina

Tělesná výchova                     2 hodiny

 

Vyučování v 1. třídě začíná v 8.00 a končí v 11.40 hodin.

 

 

3. Je vaše dítě připraveno na školu?

 

Společenské předpoklady

 

-           je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický  postoj, když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním

-           umí se rozdělit s ostatními, není sobecké

-           je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly

-           je spokojené, když si hraje se skupinou přátel

-           umí si zajistit své osobní potřeby, jako  například umytí a osušení rukou

-           když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit

-           pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá

-           umí   se  přiměřeně  rychle  obléknout,  použít  WC   se  všemi hygienickými  požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku

 

Fyzické předpoklady

 

-           umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami

-           má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí  navlékat  korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti

-           umí chytit a hodit velký míč

-           umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině

-           umí poskočit

-           umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze

-           není přehnaně nesoustředěné nebo apatické

-           je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

 

Psychické předpoklady

 

-           umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti

-           má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu

-           rozezná barvy a zná jejich názvy

-           zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště

-           pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky

-           správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule

-           umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky

-           projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují

-           zapojí se do her, které doma  hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí                                                                                              

 

Spolupráce  rodiny  a  školy

 

-           jednotná výchova rodiny a školy

-           každodenní rozhovor o školní práci

-           důsledná kontrola pomůcek

-           dohled při psaní domácích úkolů

-           pravidelné návštěvy třídních schůzek

-           při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a  školním psychologem.

 

Datum vložení: 7. 3. 2020 21:34
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2021 10:47
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

  • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty