Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

zápisy online

 Zápisy do 1. tříd se konají 17. a 18. dubna od 14 do 17 hodin.

Úvodní informace

Výchovné poradenství /Metodik prevence

A) Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti: 

1. Poradenství k volbě povolání

2. Péče o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení

B) Metodik prevence se stará o následující oblasti:

1. Prevence sociálně patologických jevů a péče o žáky s poruchami chování

2. Peer program a další preventivní programy na 1. stupni


A) 1. Poradenství k volbě povolání

Všeobecné úkoly

informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče

informace o vzdělávací nabídce regionu
informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (burza škol, dny otevřených dveří, internet, informační letáky a příručky atd.)
koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy

průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům

spolupráce s partnery školy

pedagogicko-psychologická poradna
střední školy, učiliště
zástupci zaměstnavatelů
rodiče
ostatní odborníci
administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení

zpracování podkladů k vyplnění přihlášek, kontrola údajů
evidence odeslaných přihlášek
evidence výsledků rozmisťovacího řízení
evidence odvolacího řízení
závěrečné hodnocení

 

2.Péče o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení

vyhledávání žáků s podezřením na SPU
zajišťování vyšetření v PPP
vedení dokumentace - Mgr.Dagmar Knöpfelmacherová
individuální péče třídních učitelů a jednotlivých pedagogů
zajišťování odborných materiálů, pomůcek, metodik
spolupráce s rodiči

 

B) 1. Prevence sociálně patologických jevů a péče o žáky s poruchami chování

Každý rok je vypracován Minimální preventivní program školy - MPP, který vychází ze Školní preventivní strategie. MPP obsahuje aktivity směřující naše žáky ke zdravému způsobu života. Dětem nestačí jen předávat informace, ale daleko cennější jsou pro ně pozitivní prožitky, v čemž nám pomáhají žáci starších ročníků, kteří jsou ochotni se zapojit do činnosti peer programu.
Členové peer programu navštěvuji své mladší kamarády v nižších třídách a předávají jim zásady zdravého životního stylu.Toto je hlavní myšlenka peer programu, který je součástí Minimálního preventivního programu školy.

Datum vložení: 31. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2020 13:23
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

  • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty