Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

zápisy online

 Školní rok bude ukončen a vysvědčení předáno v pátek 28. června.

Otevřený dopis Ing. Marku Czechmannovi, starostovi města Kralupy nad Vltavou

Sdružení rodičů starostovi města Kralupy nad Vltavou

Otevřený dopis Ing. Marku Czechmannovi, starostovi města Kralupy nad Vltavou

Dobrý den  pane starosto,

obracím se na vás jako předsedkyně sdružení rodičů ZŠ Gen.Klapálka ve věci zvažovaného vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky ZŠ Gen. Klapálka.

Bohužel se k nám dostala informace, že Rada města Kralupy na Vltavou nechce prodloužit dosavadní  paní ředitelce Ing. Michaele Gleichové  smlouvu na pozici – ředitelky ZŠ Gen. Klapálka a to od 1.8.2022, potažmo má být na příští Radě města projednáno vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele této školy.

Tato informace se šíří městem, a již nyní vyvolává velmi negativní reakce rodičů a učitelů.

Dle dostupných informací zřizovatel do této doby vždy postupoval tak, že pokud se nestalo za funkční období ředitele závažné pochybení ze strany vedení školy, byl současný ředitel nebo ředitelka potvrzen/a ve funkci na další šestileté období. Konkurz byl vždy vyhlášen pouze v případě důchodového věku ředitele školy.

Po dobu funkčního období současné paní ředitelky nedošlo k žádným závažným pochybením, naopak ZŠ Gen. Klapálka byla velmi pozitivně hodnocena Českou školní inspekcí, která proběhla v listopadu 2021. K pochybení nedošlo v žádném směru, jak legislativním, či finančním. V době pandemie covid-19 prokázala své organizační schopnosti a byla to právě ona, která trávila víkendy ve škole a trasovala žáky.  V současné době statečně řeší začleňování dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny a do toho, asi jako každý ředitel, je zavalena administrativou, a v neposlední řadě musí být ředitelem a hlavně člověkem pro 750 dětí a 100 zaměstnanců. Za celé funkční období nebyla udělena paní ředitelce jediná výtka. Škola za její působnosti  stále vzkvétá a jde kupředu. Myslím, že důkazem toho je i obrovský zájem z řad rodičů, aby právě jejich dítě navštěvovalo tuto školu.

Jen malá ochutnávka toho, co bylo za působnosti paní ředitelky uděláno.

·       wifi síť - žákovská + učitelská

·       zrušení papírových třídních knih - zavedena elektronická - program Bakalář (třídní knihy, známky žáků - elektronická žákovská knížka, komunikace s rodiči)

·       učitelé vybaveni notebooky

·       podpora zasíťování školy (sdílené tiskárny)

·       v době karantény - on-line výuka spuštěna do 14 dnů, žákům zapůjčeny tablety, notebooky

·       zakoupení tabletů k podpoře výuky ve škole (pro 3 třídy)

·       zavedení tzv. Nové informatiky - podle nového ŠVP  (vytvořený)

·       dovybavení tříd dataprojektory (někdy i interaktivními tabulemi), ozvučením - v současné době všechny třídy vybaveny

·       zakoupení nových pomůcek: vizualizéry apod.

·       vzdělávání učitelů - formativní hodnocení apod. 

·       velká podpora individuálního vzdělávání učitelů (následné sdílení informací s ostatními kolegy)

·       spolupráce se zahraničními školami, zřízení naučné zahrady

·       všichni žáci vybaveni žákovskými účty - mají zřízen Office 365

·       stavebnice pro výuku informatiky: Lego WEDo, Lego Spike, Microbit

·        roboti: Ozoboti

Nedovedeme si vůbec představit, že  v současné době, za současné situace která se dotýká nás všech by se měl měnil ředitel školy, a úplně zbytečně vypisovat konkurz na něco, co funguje.

Myslím, že právě zřizovatel by měl mít ten největší zájem na tom, aby ředitelé škol mohli pracovat v klidu a naplno se věnovat svým povinnostem. Neměl by bez vážného důvodu vystavovat zaměstnance školy, žáky a jejich rodiče zbytečnému napětí a stresu, kterého si za uplynulé roky s covid-19 a distanční výukou užili všichni až nad hlavu, a destabilizovat tak velmi dobře fungující školu. Navíc se během prázdnin na škole připravuje velká rekonstrukce elektroinstalace, kterou je třeba koordinovat tak, aby mohli žáci a učitelé po prázdninách v klidu zahájit nový školní rok.

Proslýchá se, že v onom neprodloužení smlouvy jsou osobní důvody některých zastupitelů města, ale to je doufám v dnešní době snad nemožné, i když všichni asi dobře víme, jak to občas funguje. Osobně si myslím, že pokud by to byla pravda, jednalo by se o krajně neprofesionální jednání a takoví lidé by neměli být do městského zastupitelstva voleni. V první řadě za paní ředitelku mluví skutky, a to, že naše škola je stále jednou z nejvíce žádaných škol ve městě. Měnit ředitelku ve škole která je úspěšná, ředitelku která prokázala své schopnosti a vzhledem ke svému věku může školu řídit minimálně další dvě funkční období je naprosto nelogické, když máme v Kralupech školy, kde ředitelé jsou již v důchodovém věku a přesluhují. Bohužel i tento fakt vede k podezření, že se jedná o vyřizování osobních účtů.

Pokud není vyhlášení konkurzu nezbytně nutné, zřizovatel musí velmi pečlivě zvážit důsledky svého rozhodnutí. Jak se budou na vyhlášení konkurzu dívat rodiče? Je situace ve škole taková, že budou s rozhodnutím zřizovatele souhlasit, nebo že se zvedne vlna rozhořčení? Rodiče jsou také voliči… A jaký bude postoj učitelů? Nenaruší rozhodnutí vyhlásit konkurz atmosféru na škole? Jak to vnímá stávající ředitel? Nebude to vnímat – a možná oprávněně – jako znevážení své práce? Zvláště pokud nikdo nemá vážné výhrady k jeho práci? Pokud se do konkurzu nepřihlásí, neodejde s ním část sboru? To by v dnešní situaci nedostatku učitelů mohlo být pro školu téměř likvidační. A poslední a možná nejdůležitější otázka: Bude dostatek kvalitních uchazečů o místo ředitele školy tak, aby celý proces konkurzního řízení dával smysl?

Jako zástupce sdružení rodičů vás žádám, abyste pečlivě zvážili své kroky ve věci zajištění obsazení funkce ředitelky ZŠ Gen.Klapálka na další funkční období šesti let v souladu se slibem, který jste nám voličům a občanům města Kralup nad Vltavou dali dne 31.října 2018.

Text slibu:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky"

S pozdravem

Eva Kučerová

předsedkyně Sdružení rodičů ZŠ Gen. Klapálka

 

V Kralupech nad Vltavou dne 21.3.2022

Datum vložení: 20. 3. 2022 20:09
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2022 20:11

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

  • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty