Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

 Ve fotogalerii si můžete prohlédnou fotografie z výuky na 1. stupni v době od 25. 5. 2020.

DŮLEŽITÉ - Organizace výuky pro deváťáky od 11. 5. 2020

Základní pravidla mimořádné organizace výuky

Vážení rodiče, milí deváťáci,

dostali jste možnost zúčastnit se prezenční výuky ve škole od 11. května tohoto roku. Výuka nebude standardní ani povinná a je určena pouze pro žáky připravující se na přijímací zkoušky.

Výuka bude zaměřena pouze na český jazyk a literaturu a matematiku. Bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích. Složení skupin bude neměnné.

Časový rozsah a organizace výuky bude záviset na počtu přihlášených žáků. Předpokládám pouze dopolední výuku přibližně ve třech dnech.

Abyste se, vážení rodiče, mohli rozhodnout, zda děti do školy pošlete, předkládám vám níže základní pravidla, která budou v tomto případě uplatňována.

Žádám o nahlášení dětí do skupin do úterý 5. 5. 2020 do 10 hodin třídním učitelům.

Bohužel, ministerstvo nám neposkytlo příliš času vše v klidu připravit.

Přeji všem pěkný den.

Michaela Gleichová

Poučení o bezpečnosti pro žáky 9. ročníků ve šk. roce 2019/2020 při prezenční výuce od 11. 5. 2020 do konce školního roku.  

Cesta do školy a ze školy

Při těchto cestách se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržování odstupu 2 m v souladu s dodržováním opatření

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Žáci budou před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 •  
 • Ve třídě
 • Složení skupin žáků je neměnné, vyučující se mohou vystřídat.
 • Maximální počet žáků je 15.
 • Ve třídě je na zodpovědnosti pedagoga, zda budou žáci nosit roušku, ve společných prostorách je nošení roušky nezbytné.
 • Každý žák musí mít sáček na odložení roušky.
 • Žáci budou ve třídách sedět v 2 m rozestupech.
 • Třídy budou často větrány.

Další opatření

 • Třídy budou vybaveny dezinfekcí, žáci si okamžitě při příchodu do třídy dezinfikují ruce
 • Bude zajištěn dostatečný úklid s častější frekvencí dezinfikování společných částí prostoru (kliky, madla…) i povrchů (lavice, židle…).
 • Bude prováděno časté větrání
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19 u žáka to žák neprodleně nahlásí pedagogovi nebo jiné dospělé osobě ve škole. Bude pak umístěn do izolované místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce.

Využití stravovacích služeb

 • Žák si před vstupem do jídelny dezinfikuje ruce.
 • Usadí se sám k jednomu stolu, který mu označí pracovníci kuchyně nebo pedagog. Žák si nevyzvedává jídlo sám, bude mu doneseno spolu s příbory. Taktéž žák jídlo neodnáší.
 • V jídelně se nebude vyskytovat více než jedna skupina žáků.
 • Rouška se bude odkládat jedině při samotné konzumaci jídla.
 • Po každé skupině žáků budou stoly dezinfikovány.

 Každý žák první den odevzdá svému vyučujícímu vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto nebude do školy vpuštěn.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout ve škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 3. 5. 2020                        Michaela Gleichová

                                                                                            ředitelka školy  

 

 

 

 

Datum vložení: 3. 5. 2020 14:10
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2020 14:29
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty