Základní škola Generála Klapálka
Generála Klapálka

 ZŠ Kralupy nad Vltavou,
                 Gen. Klapálka 1029,
                 278 01 Kralupy nad Vltavou

     315 727 447

     skola.klapalek@zsgenklapalka.cz

 

zápisy online

 Z důvodu rekonstrukce elektrorozvodů bude školní rok ukončen 17. června 2022.

Roční plán

Zaměření na všestranný rozvoj žáka v různých oblastech, zpracován a uspořádán do měsíčních bloků pod celkovým názvem „Všichni za jednoho, jeden za všechny“.

Září - „Moje škola, moje školní družina"

 • seznámení se školou a okolím, organizací a řádem ŠD
 • seznamování s historií města
 • péče a udržování čistoty v oddělení, ve škole i jejím okolí
 • posilování komunikačních dovedností - umět se představit
 • poznáváme se - seznamovací a týmové hry
 • výtvarné ztvárnění kamaráda
 • vycházky do okolí, orientace
 • poznávání a sběr přírodnin, výrobky z přírodních materiálů
 • sportovní aktivity na školním hřišti - posilování tělesné zdatnosti 

Říjen - „Barvy podzimu"

 • vyprávění o podzimu a jeho výtvarné ztvárnění
 • pozorování změn v přírodě
 • příroda živá a neživá
 • poznávání podzimních plodů
 • výroba draků s výstavou v oddělení
 • zpěv písní o přírodě
 • společná četba, práce s dětskými časopisy
 • sportovní aktivity v přírodě 

Listopad - „Máme se rádi, jsme kamarádi"

 • rozvoj sociálních zkušeností (laskavost, pomoc, pochvala)
 • skupinová práce na výtvarném projektu
 • vytváření dobrých vztahů v kolektivu, mezi spolužáky, učit se naslouchat a vycházet spolu bez násilí
 • kolektivní míčové, stolní a společenské hry
 • dodržování pravidel, moje práva a povinnosti
 • osvojování a dodržování základů společenského chování (zdravení, poděkování, úcta ke starším, správné stolování)
 • spontánní rozhovory - modelové situace - opatrnost při styku s neznámými lidmi, správné řešení konfliktních situací
 • rozvíjení jemné motoriky
 • posilování komunikačních dovedností - rozvoj slovní zásoby 

Prosinec - „Vánoce přicházejí"

 • seznámení s tradicí adventu
 • připomenutí zvyků a obyčejů vánoční doby
 • vyprávění o čertu a Mikuláši - výtvarné ztvárnění
 • poslech a nácvik vánočních písní, koled, hra na flétnu
 • posilování citových vazeb - porozumění, tolerance
 • rozvíjení a formování životních postojů - schopnost a ochota pomoci, udělat radost druhým (dětský domov, kojenecký ústav), drobné dárky, přáníčka -      výtvarná dílna
 • obohacování estetickými zážitky - výzdoba oddělení, domova
 • pozorování zimní přírody - změny, hry na sněhu
 • vánoční besídky
 • vánoční prodej
 • vánoční výstava DDM 

Leden - „Kouzlo paní zimy"

 • získávání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně - krmení lesní zvěře, domácí krmítka pro ptáky
 • poznávání stop zvířat ve sněhu, v lese jsme jen na návštěvě
 • využití sněhu k zimním radovánkám - posilování tělesné zdatnosti, soutěž v hodu sněhovou koulí na cíl
 • rozvoj estetického cítění - sněhové stavby, vyšlapávání obrazu ve sněhu, sněhuláci, malování ve sněhu
 • ztvárnění zimní přírody různou výtvarnou technikou - soutěž oddělení
 • nácvik lidové a autorské písně se zimní tématikou
 • tělovýchovné chvilky, pohybové hry, využití sportovního nářadí
 • posilování základních hygienických návyků - sebeobsluha, stolování, pořádek, péče o společný majetek, odstraňování hluku 

Únor -„V říši pohádek"

 • získávání a upevňování pracovních návyků a dovedností - soutěž - malujeme a poznáváme pohádky, modelování, koláž, rozvoj jemné motoriky, dodržování čistoty pracovního prostředí a bezpečnost práce
 • četba a dramatizace pohádky – rozvoj čtenářské gramotnosti
 • rozvíjení estetického cítění, fantazie, představivosti - ilustrace pohádkového příběhu
 • prohlubování komunikačních dovedností - vlastní vyprávění pohádky, hodnocení charakterových vlastností postav, jazykolamy
 • hádankářská soutěž družstev - známé pohádkové dvojice apod.
 • závodivé hry v přírodě, tělocvičně
 • vedení k trpělivosti a vytrvalosti - stavba hradu z molitanových a dřevěných kostek 

Březen - „Jaro se probouzí"

 • sledování změn v jarní přírodě
 • seznámení s tradicí velikonoc, velikonoční zvyky
 • rozvíjení pracovních návyků a dovedností - výtvarná forma - zdobení vajíček, figurky z papíru, výzdoba oddělení
 • kreslení a malování jarních květin v přírodě
 • získávání pozitivního vztahu k přírodě a jejímu poznávání - mláďata, jarní práce na zahradách, poznávání rostlin a živočichů
 • péče o pokojové květiny v oddělení, seznámení s činností na školní zahradě, sázení rostlin
 • ekologická výchova - třídění odpadu, šetření s vodou, energiemi, udržování čistoty v okolí školy
 • zvyšování fyzické zdatnosti - hry na školním hřišti a v přírodě
 • rozvoj estetického cítění - zpěv, tanec, písně s jarní tématikou 

Duben - „Stůj, svítí červená"

 • prohlubování orientace v okolí školy - názvy ulic, důležitá místa ve městě, změny v okolí mého bydliště 
 • bezpečná cesta do školy
 • získávání základních informací o dopravních situacích a orientace v nich -křižovatky, bezpečnost na chodníku, přechody pro chodce
 • rozšiřování vědomostí o dopravním značení, světelná signalizace
 • dopravní spojení do dalších částí města a okolí - práce s mapou, cestování v dopravních prostředcích
 • bezpečná jízda na kole, základní výbava, přilba - ochrana zdraví
 • prohlubování znalostí o poskytnutí první pomoci, předcházení úrazům, zdravotní prevence, důležitá telefonní čísla
 • orientace v prostoru a čase
 • zvyšování fyzické zdatnosti a obratnosti - míčové a závodivé hry v přírodě, na školním hřišti, v tělocvičně 

Květen - „Moje maminka, veselá rodinka"

 • rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb - místo v rodině, vztah k rodičům a prarodičům, úcta ke stáří, jaká je moje maminka
 • vedení ke zdravému životnímu stylu - zdravá rodina - civilizační choroby, ochrana zdraví v různých situacích, prevence
 • posilování komunikačních dovedností - umět samostatně vyprávět o své rodině, sourozencích, kamarádech, spolužácích, jejich povahových kladných i záporných vlastnostech, dovednostech, o domácích mazlíčcích a zvířatech, které mají v rodině
 • kultivace slovního i mimoslovního projevu - dramatizace textu, recitace básně, zpěv písně, hra na flétnu
 • uplatňovat svoji osobnost ve skupině - možnost uplatnění dovedností jednotlivce  předvedením ostatním spolužákům
 • prezentace získaných dovedností na besídce ke Dni matek
 • rozvoj logického myšlení - hádanky, rébusy, kvizy, doplňovačky
 • posilování schopnosti samostatně tvořit a pracovat - výtvarná dílna, práce s přírodním materiálem
 • zvyšování fyzické zdatnosti - turnaj ve vybíjené mezi odděleními ŠD, podpora smyslu pro fair play, dodržování pravidel, umět přiznat vlastní chybu, smysl pro týmovou spolupráci  

Červen - „Všichni za jednoho, jeden za všechny"

 • výchova ke zdravému životnímu stylu – zásady správných stravovacích návyků, zdravá výživa, dodržování pravidel stolování, hygienické návyky, účelné využívání volného času, sociálně patologické jevy, správné oblékání podle ročních období - otužování, sportovní aktivity 
 • formování správných životních postojů - modelové řešení konfliktních situací, uznání vlastní chyby a poučení se z ní
 • rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti a uplatnění získaných dovedností a vědomostí 
 • posilování pozitivního myšlení a příznivého sociálního klimatu v kolektivu, učit se naslouchat
Datum vložení: 30. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2020 9:20
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Rychlý kontakt

Adresa: ZŠ Gen. Klapálka 1029
Kralupy nad Vltavou
278 01

Telefon: 315 727 447
Mobil: 604 275 011

skola.klapalek@zsgenklapalka.cz
www: zsgenklapalka.cz

Aktuálně

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 • Podívejte se on-line, jak to u nás vypadá...
Projekty